js中判断数组中是否含有某个字符串方法

1.两个数组间互相校验

Var inArray = function(arr, item) {
    for(var i = 0; i < arr.length; i++) {
       if(arr[i] == item) {
           return true;
       }
    }
    return false;
};
var links = new Array();
links[0] = "notice";
links[1] = "purchase";
links[2] = "report";
var arr = new Array();
linkValue = "notice,def,ghi,jkl";
arr = linkValue.split(",");
for(i = 0; i < arr.length; i++) {
    if(inArray(links, arr[i])) {
       alert("存在" + arr[i]); //进行相关操作
    } else {
       alert("不存在" + arr[i]); //进行相关操作
    }
}

2.某个字符串在数组中检验

给系统对象加一个扩展函数:

Array.prototype.contains = function (obj) { 
var index = this.length; 
while (index–) { 
   if (this[index] === obj) { 
     return true; 
   } 
} 
return false; 
}

定义一个数组: 
var arr_qf = [“jpg”, “png”, “gif”, “bmp”, “html” ,”jpeg”];

调用函数,检测是否存在: 
arr_qf.contains(‘html’)